08.10.20 г. Обучение на преподаватели от Природо-математически факултет