Често задавани въпроси

Помощ за студенти

 Вписване

 Какво представлява "Моята институция"

 Система за съобщения

Помощ за преподаватели

 Оформяне на съдържание на дисциплина

 Редактиране

 Как мога да преименyвам дисциплината, която водя?

 Как да скрия неактивните дисциплини от модула Моите Дисциплини?

 Студентите не виждат съдържанието на курса (дисциплини, задания, оценки)?

 Как да премахна студент от дисциплината?

 Как да добавя студенти към моята дисциплина?

 Какви файлови формати мога да кача в Blackboard Learn+?

 Как мога да копирам съдържание от една дисциплина в друга?

 Как да запазя съдържанието на моята дисциплина, за да мога да я използвам отново? Как да архивирам дисциплината си?

 График за провеждане на техническа консултация

 WORKSHOP по проект "Дистанционно обучение и иновационни изследвания"

Други

 Как да процедирам ако срещна трудности при работа със системата Blackboard learn+?

 Не мога да вляза в Blackboard Learn++.

 Кой интернет браузър трябва да използвам за да вляза в Blackboard Learn+?

 Виждам нетипично поведение в Blackboard Learn++ (червен екран за грешка, липсващи менюта и т.н.).