Виждам нетипично поведение в Blackboard Learn++ (червен екран за грешка, липсващи менюта и т.н.).

Повторете отново извършваното действие. Често това решава проблема.

Вашата Blackboard Learn+ сесия може да е изтекла – излезте и влезте в

Blackboard Learn+ отново.

Рестартирайте браузъра и/или компютъра.

Ако тези предложения не работят се обърнете за съдействие към Центъра за

дистанционно обучение.