Как да процедирам ако срещна трудности при работа със системата Blackboard learn+?

Ако срещнете трудности при работата си със системата Blackboard Learn+ Ви препоръчваме да се запознаете с ръководството за преподаватели за работа с Blackboard Learn+. В случай че не намерите отговор на търсения от Вас въпрос, прочетете тематичния форум в Blackboard Learn+ или се обърнете за съдействие към Центъра за дистанционно обучение.