Оформяне на съдържание на дисциплина

След избиране на меню Дисциплини се откриват три самостоятелни модула:

Търсене на дисциплини,

Списък дисциплини

Каталог на дисциплини.

Под Списък дисциплини са указани дисциплините, в които ползвателят е преподавател. Всеки преподавател може да структурира своята дисциплина. Съобразно нуждите за общия й вид и съдържание.

Моите Обяви – показва обявите в дисциплините (например: важна информация за крайни дати);

Моите Задачи – показва списък със задачите, които са Ви поставени;

Какво ново? показва какво ново може да се добави;

Напомняне – показва какво трябва да бъде направено в зададено време и място;

Да се направи – показва текущ списък със задачи;

Добавяне на модул в дисциплината - появява се списък с
възможните модули за добавяне, например: калкулатор, речник, бележки и др.