Как мога да копирам съдържание от една дисциплина в друга?

От меню Дисциплини изберете Вашата дисциплина. От меню Персонализация(вляво на екрана) изберете Свойства и настройте достъпността ѝ. От меню Пакети и екстри -> Копие на дисциплина имате възможност да Копирате материали от Вашата дисциплина в нова дисциплина или в съществуваща такава (изберете от падащото меню). Изберете каква част от дисциплината искате да се копира и натиснете Подаване.

 ВНИМАНИЕ: Това действие може да доведе до дублиране на колони в Електронния