Редактиране

Режим на редактиране – позволява редактиране на информацията в страницата на дисциплината. При работа в съдържанието на дисциплината инструкторът трябва да включи редактора.

Щракнете върху Режим на редактиране, за да промените от ВКЛЮЧЕНО на ИЗКЛЮЧЕНО. Когато Режим на редактиране е ВКЛЮЧЕН, всички функции на преподавателя са налични. Когато Режим на редактиране е ИЗКЛЮЧЕН, виждате това, което виждат и студентите. Когато Режим на редактиране е ВКЛЮЧЕН, функцията Добавяне на менюв меню на дисциплина е достъпна, което се показва със знак плюс. Използвайте тази функция, за да добавите връзки към меню на дисциплина. Когато добавяте нова връзка към меню на дисциплина, тя се появява в долната част на списъка.