Студентите не виждат съдържанието на курса (дисциплини, задания, оценки)?

-          Видимост на дисциплината – От меню Дисциплини  изберете Вашата дисциплина. От меню Персонализация (вляво на екрана) изберете Свойства и настройте достъпността ѝ.

-          Записване на студенти - От меню Дисциплини влезте във Вашата дисциплина. От меню Потребители и групи изберете Групи; от списъка със потребители изберете студентите, включени във Вашия курс. След това от меню Опции изберете Промяна на Достъпност на Потребителя в дисциплината (появява се вдясно от името под формата на стрелка в кръгче, когато минете над него с курсора на мишката). От падащото меню Достъпно изберете опция Да.

-          Моите оценки - Влезте в дисциплината и отидете в меню Информация или меню Съдържание. От падащото меню Добавяне на интерактивен инструментизберете Повече инструменти –>Моите оценки. В горния ляв ъгъл на страницата, от мястото за добавяне на менюта (икона с форма на плюс), изберете опция Създаване на линк с инструменти. Навигирайте до опция Моите оценки от падащото меню и сложете отметката в квадратчето Достъпно за потребители.