Как да премахна студент от дисциплината?

НЕ ПРЕМАХВАЙТЕ СТУДЕНТИ ОТ ДИСЦИПЛИНА!

Когато премахнете студенти от дисциплината се изтрива всичко, което студента е правил в дисциплината. За целта от меню Опции, до името на студента, изберете Промяна на Достъпност на Потребителя в Дисциплината. От падащото меню Достъпно изберете Не.