Система за съобщения

Системата за съобщения Ви сигнализира, когато настъпват събития в дисциплините, в които сте записан, например крайни срокове, достъпни оценки, ново съдържание и тестове, непрочетени записи в журнали и блогове, и дискусии. Съобщенията се генерират автоматично, когато асоциираното събитие към тях настъпи. Вашата институция определя дали съобщенията са включени, и настройките, които потребителите могат да правят. Съобщенията се доставят по следните начини: Съобщения по e-mail – можете да изберете тази опция, ако Вашата институция е включила тази настройка. Модули на начална страница – вътре в курса, модулите на начална страница показват съобщения за конкретна дисциплина. Съобщения в Blackboard мобилно приложение – имате опция за съобщения, появяващи се на екрана на мобилното устройство. Табло за известия – ако Вашата институция има лиценз за общности, таблото за известия се появява като допълнителен раздел.