Какво представлява "Моята институция"

След като влезете в Blackboard с вашето потребителско име и парола, Вие попадате в раздел
Моята институция. Разделът Моята институция е модулна страница, която съдържа
индивидуални полета, които се наричат модули. Модулите помагат на потребителите да
организират информация и връзки. Един модул може да съдържа инструмент като калкулатор
или да показва динамична информация като оценки, съобщения и обяви. Потребителите могат
да ползват връзките в модулите, за да преминават в сферите на техните дисциплини.
Разделът Моята институция съдържа модула Моите дисциплини, който описва всички дисциплини,
до които потребителите имат достъп. Студентите виждат дисциплините, в които са записани