Екип

Име, фамилияУчастие в проекта
доц.д-р Траян Попкочев ръководител на проекта
д-р Иво Дамянов координатор
Елена Драганова технически сътрудник
Миглена Мануилова счетоводител
Камелия Илиева експерт "Обществени поръчки"
проф. дн Иван Мирчев експерт
проф. д-р Рая Мадгерова експерт
д-р Николай Цанков експерт
доц. д-р Иван Тренчев експерт
д-р Велин Кралев експерт
Иван Ждрапански експерт
доц. д-р Валентин Василев експерт
доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова експерт
проф. д-р Габриела Белова експерт
доц. д-р Гергана Апостолова експерт
доц. д-р Даниела Боцева експерт
проф. д-р Добринка Чанкова експерт
проф. дн Йордан Гошев експерт
д-р Лидия Сакелариева експерт
доц. д-р Лъчезар Перчеклийски експерт
проф. д-р Маргарита Колева експерт
доц. д-р Николай Марин експерт
доц. д-р Сашко Плачков експерт