28.02.24 г. Обучение на преподаватели за работа с платформата StrikePlagiarism