КОНТАКТИ

Директор
Доц. д-р Елена Каращранова
e-mail: helen@swu.bg

Заместник-директор
Доц. д-р Ирена Атанасова
e-mail: irenatm@swu.bg

Системен администратор
Иван Ждрапански
e-mail: ivan@swu.bg