ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Първи корпус зала 1413 от до  
Понеделник: 10:00h 11:30h  
Сряда: 15:00h 16:30h  
Четвъртък: 10:30h 12:00h  
Трети корпус зали 302 и 304      
Вторник: 13:30h 15:00h зала 304
Петък: 10:30h 12:15h зала 302
       
За допълнителни въпроси относно графика се обърнете към:
Иван Ждрапански      
ivan@swu.bg      
tel. +359885477310