03.04.23 г. Обучение на преподаватели от Природо-математически факултет