ЗА ЦЕНТЪРА

 

Състав на учебно-методическия съвет на Центъра за дистанционно обучение в Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Доц. д-р Вяра Кюрова, заместник-ректор по образователните дейности, vvasileva@swu.bg

Проф. д-р Борислав Юруков, директор на Центъра за дистанционно обучение, bobyur@swu.bg

Проф. д-р Мария Кичева-Кирилова, пълномощник по качеството, mkicheva@swu.bg

Проф. д-р Габриела Белова, декан на Правно-историческия факултет, gbelova@law.swu.bg

Проф. д-р Снежина Андонова, декан на Техническия факултет, andonova_sn@swu.bg

Проф. д.н. Валентина Миленкова, декан на Философския факултет, vmilenkova@swu.bg

Доц. д-р Емилия Варадинова, заместник-декан на Природо-математическия факултет, emilia.varadinova@swu.bg

Доц. д-р Янка Стоименова, декан на Факултет по педагогика, yanka_st@swu.bg

Доц. д-р Радослав Цонев, декан на Филологическия факултет, radoslavtsonev@swu.bg

Доц. д-р Райна Димитрова, декан на Стопанския факултет, rayna_dim@swu.bg

Доц. д-р Миглена Симонска, декан на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, miglena_simonska@swu.bg

Доц. д-р Валери Пастармаджиев, декан на Факултета по изкуствата, valstz@swu.bg

Красимир Папучаров, директор на Дирекция „Образователни дейности“, papu4arov@swu.bg

Николай Наумов, директор на Дирекция „Електронни и споделени ресурси“, nikonaum@swu.bg

Доц. д-р Ирена Атанасова, заместник-директор на Центъра за дистанционно обучение(бакалавърски програми и продължаващо обучение), irenatm@swu.bg

Доц. д-р Елена Каращранова, заместник-директор на Центъра за дистанционно обучение(магистърски и докторски програми ), helen@swu.bg

Проф. д-р Даниела Дурева-Тупарова, член на академичния състав на Природо-математически факултет, ddureva@swu.bg

Доц. д-р Велин Кралев, член на академичния състав на Природо-математически факултет, velin_kralev@swu.bg

Мила Петрова, технически секретар на Центъра за дистанционно обучение, petrova@swu.bg