ЗА ЦЕНТЪРА

 

Състав на учебно-методическия съвет на Центъра за дистанционно обучение в Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Доц. д-р Ицка Дерижан, заместник-ректор по образователните дейности, e-mail: izka_d@swu.bg

Николай Наумов, директор на отдел „Информационни технологии“, e-mail: nikonaum@swu.bg

Доц. д-р Елена Каращранова, директор Център за дистанционно обучение,  e-mail: helen@swu.bg 

Доц. д-р Ирена Атанасова, заместник-директор Център за дистанционно обучение, e-mail: irenatm@swu.bg

Проф. д-р Мария Кичева, пълномощник по качеството, e-mail: mkicheva@swu.bg

Доц. д-р Янка Стоименова, декан на Факултета по педагогика, e-mail: yanka_st@swu.bg

Проф. д-р Магдалена Панайотова, декан на Филологически факултет, e-mail: panayotova@swu.bg

Проф. д-р Николай Марин, декан на Правно-исторически факултет, e-mail: marin@law.swu.bg

Доц. д-р Борис Манов, декан на Философски факултет, e-mail: bmanov@swu.bg

Доц. д-р Преслав Димитров, декан на Стопански факултет, e-mail: preslav.dimitrov@swu.bg

Доц. д-р Миглена Симонска, декан на Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт, e-mail: miglena_simonska@swu.bg

Проф. д.н.к. Васил Марков, декан на Факултет по изкуствата, e-mail: markov@swu.bg

Доц. д-р Снежина Андонова, декан на Технически факултет, e-mail: andonova_sn@swu.bg

Проф. д-р Даниела Дурева-Тупарова , член на академичния състав на Природо-математически факултет, e-mail: ddureva@swu.bg

Доц. д-р Велин Кралев, член на академичния състав на Природо-математически факултет, e-mail: velin_kralev@swu.bg

Красимир Папучаров, директор на дирекция „Образователни дейности“, e-mail: papu4arov@swu.bg