След получаване на акредитация за дистанционна форма на обучение ЮЗУ "Неофит Рилски" ще обяви места за прием.


ПРИЕМ

За допълнителна информация относно прием на студенти в различни форми на обучение постете централния сайт на университета.