ПРИЕМ

За допълнителна информация относно прием на студенти в различни форми на обучение посетете централния сайт на университета.