КОНТАКТИ

Директор
Доц. д-р Елена Каращранова
e-mail: helen@swu.bg
Стая 1462


Заместник-директор
Доц. д-р Ирена Атанасова
e-mail: irenatm@swu.bg
Стая 1460


Системен администратор
Иван Ждрапански
e-mail: ivan@swu.bg
Стая 1301

Секретар
Мила Петрова
e-mail: petrova@swu.bg
Стая 1465