АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ

• специалност „Образователен мениджмънт“, ОКС „Магистър“
• специалност „Технологично предприемачество“, ОКС „Магистър“,
• специалност „Корпоративна сигурност“, ОКС „Магистър“,
• специалност „Аутсорсинг и киберсигурност“, ОКС „Магистър“,
• специалност „Социална логистика“, ОКС „Магистър“,
• специалност „Мениджмънт и икономика на околната среда“, ОКС „Магистър“,
• специалност „Регионален мениджмънт и градска икономика“, ОКС „Магистър“,
• специалност „Геопространствено разузнаване и анализ“, ОКС „Магистър“,
• специалност „Аутсорсинг и киберсигурност“, ОКС „Магистър“, на английски език
• специалност „Социална логистика“, ОКС „Магистър“,  на английски език
• специалност „Мениджмънт и икономика на околната среда“, ОКС „Магистър“,  на английски език
• специалност „Регионален мениджмънт и градска икономика“, ОКС „Магистър“,  на английски език
• специалност „Геопространствено разузнаване и анализ“, ОКС „Магистър“,  на английски език