ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Първи корпус зала 1413 от до  
Понеделник: 10:00h 11:30h  
Сряда: 15:00h 16:30h  
Четвъртък: 10:30h 12:00h  
       
За допълнителни въпроси относно графика се обърнете към:
Иван Ждрапански      
ivan@swu.bg      
tel. +359885477310