25.11.22 г. Кръгла маса на тема: Поведението и успеваемостта на студентите по време на Covid-19 пандемията. Статистика на данните от платформата за електронно обучение BlackBoard Learn.