26.11.22 г. Обучение към центъра за дистанционно обучение на тема: "Специфични функционалности на уеб-базираната система за управление на обучението BlackBoard Learn