Дейности

 

Дейност 1 (приключена)

Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта.

Дейност 2 (приключена)

Разработване на цялостен план на създаване и развитие на център за дистанционни форми на обучение.

Дейност 3 (приключена)

Създаване на Център за дистанционни форми на обучение, осигурен с необходимото оборудване.

Дейност 4 (приключена)

Платформа за електронно обучение.

Дейност 5 (приключена)

Създаване на електронно хранилище на стандартизирани електронни курсове и помагала.

Дейност 6 (приключена)

Разработване на електронни и мултимедийни помагала.

Дейност 7 (приключена)

Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение.

Дейност 8 (приключена)

Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали.

Дейност 8.1 (приключена)

Разработване на електрони модули и курсове за интерактивно обучение от преподаватели.

Дейност 9 (приключена)

Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение.

Дейност 10 (постоянна)

Визуализация, информиране и публичност на проекта.

Дейност 11 (постоянна)

Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта.

Дейност 12 (в процес на изпълнение)

ОДИТ.