Галерия

 Заключителна пресконференция и Кръгла маса 29.08.2014г.

На 29.08.2014 от 10:30 часа в Заседателната зала (1114) на Първи учебен корпус се проведе заключителна пресконференция и Кръгла маса. Направен бе отчет на извършените дейности по проекта.

На събитието присъстваха представители на медиите, членове от екипа, преподаватели и студенти.

 

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

 

Пресконференция 26.06.2014 г.

На 26.06.2014 от 10:30 часа в Заседателната зала (1114) на Първи учебен корпус се проведе пресконференция за отчитане на извършените дейности по проекта до момента.

На събитието присъстваха представители на медиите, членове от екипа, преподаватели и студенти.

 

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

 

Пресконференция 21.01.2014 г.

На 21.01.2014 година (вторник) от 10:00 часа в Центъра за дистанционно обучение – зала 1413 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе поредната пресконференция по проекта.

На нея бяха връчени сертификатите на преподавателите преминали обучение. Също така на пресконференцията беше отчетена работа с първата група студенти от целевата група.

На събитието присъстваха представители на медиите, членове от екипа и преподаватели.

 

undefined

undefined

undefined

undefined

 

Пресконференция 08.11.2013 г.

На 8 ноември 2013 година (петък) от 10:30 часа, в Центъра за дистанционно обучение – зала 1413 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе пресконференция във връзка с приключването на дейности 5, 6, 7 и 8.

На пресконференцията бяха популяризирани целите, дейностите и постигнатите резултати сред участниците и заинтересованите страни.

На събитието присъстваха представители на медиите, членове от екипа и преподаватели.

 

undefined

undefined