Кръгла маса

На 29 август 2014г. от 10:30 часа Центърът за дистанционно обучение при Югозападен университет «Неофит Рилски» се проведе Кръгла маса в рамките на изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0063 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет «Неофит Рилски»“.

Проектът е финансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

Цел на форума е споделяне на опит в организирането и провеждането на електронно обучение.

Всички участници бяха поканени да представят своите позиции и научни и практически резултати свързани с развитието на електронни форми на дистанционно обучение оформени като доклади в срок до 25 юли 2014 година. Докладите са включени в сборник, който е публикуван като книжно тяло.

Изтегли поканата (PDF)

➙ Изтегли шаблон за подготовка на доклад (DOCX)

➙ Изтегли съдържание на сборника с доклади (PDF)